pomiary pola elektromagnetycznego

Wiarygodne pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest efektem użytkowania przez ludzi urządzeń, które wykorzystują energię elektryczną. Takie urządzenia są wszechobecne i w zależności od ich rodzaju mogą generować silniejsze lub słabsze pole elektromagnetyczne. Które rzecz jasna niekoniecznie musi być niebezpieczne dla człowieka. Zaliczyć do nich możemy m.in. telefony komórkowe, komputery, mikrofale czy chociażby odkurzacze. Warto wiedzieć jednak, że przez zbyt dużą ilość urządzeń elektrycznych jesteśmy nieustannie narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne. W celu dbania o środowisko pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są obecnie koniecznością.

Takie pomiary wykonuje się zarówno w tzw. środowisku ogólnym jak i w pracy. Pomiary takie dokonywane są przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Jest kilka metod dokonywania takich pomiarów: wąskopasmowy, szerokopasmowy i szerokopasmowy miernikiem selektywnym. Każda z nich ma inne zadanie. Do wykonania miarodajnego pomiaru dana firma musi zaopatrzyć się w profesjonalnie mierniki o jak najwyższej jakości.

Pomiary w środowisku i zakładach pracy

W przypadku środowiska ogólnego pomiary PEM obejmują najczęściej linie średniego i wysokiego napięcia, stacje elektroenergetyczne oraz infrastruktury elektroenergetyczne. Ma to na celu zweryfikowanie stanu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na konkretnym terenie.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane są w miejscach, w których znajdują się m.in. piece indukcyjne, elektromagnesy, urządzenia do magnetoterapii czy urządzenia rezonansu magnetycznego. Powodem dla, którego pomiary PEM są wykonywane w miejscach pracy jest nie tylko ochrona środowiska, ale także BHP w miejscach pracy.

Co się dzieje, gdy pomiary pola elektromagnetycznego są zbyt wysokie? Zaleca się wtedy zaopatrzenie się w produkty, które umożliwią ich ekranowanie, a mówiąc innymi słowy - odbijanie. Mogą być to np. farby i tkaniny ekranujące. Zastosowanie ich sprawi, że człowiek będzie mógł cieszyć się lepszym ogólnym stanem zdrowia.

akredytowane laboratorium

Dlaczego pomiary powinny być wykonywane w akredytowanym laboratorium?

Tylko akredytowane laboratorium jest w stanie przeprowadzić skuteczny pomiar promieniowania elektromagnetycznego, wiarygodny ze stanem rzeczywistym. Na wynikach badań można polegać, ponieważ działalność laboratorium jest monitorowana, a kontrole jakości są prowadzone regularnie.

Odpowiedni system kontroli, jakiemu podlega akredytowane laboratorium z pewnością zapewnia wysoką jakość wyników oraz stosowanych metod badawczych. Bez wątpienia jakość ma tutaj ogromne znaczenie. Ze względu na występowanie wielorakich, negatywnych skutków zafałszowanych wyników badań. System akredytacji uznaje dane laboratorium za wiarygodne i z pewnością pozwalające na wykonywanie skutecznych pomiarów.

Dbałość o pracowników firmy

Działalność laboratoriów jest bardzo ważna, z punktu widzenia przedsiębiorstw, w których wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Dzięki temu, że właściciel firmy ma możliwość skorzystania z usług profesjonalnego laboratorium, może mieć pewność, że nie naraża swoich pracowników. Nie są oni narażeni na niebezpieczeństwo przebywania w strefach niebezpiecznych czy zagrożonych. Tylko akredytowane laboratorium może wydać werdykt, że w firmie nie ma stref wymagających ochrony.

Reasumując regularnie, zgodnie z zaleceniami, pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, firma dba o swoich pracowników, zapewnia im bezpieczne warunki pracy. W rezultacie jej działalność w żadnym stopniu nie jest zagrożona sankcjami.

Wiarygodne wyniki badań

Wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe pomiary pola elektromagnetycznego, jeżeli są realizowane przy użyciu specjalistycznych narzędzi, dają miarodajne wyniki, zgodne ze stanem rzeczywistym. Mając na uwadze potrzeby właścicieli firm, w których badanie pola elektromagnetycznego muszą być wykonywane z zachowaniem wszelkich norm, profesjonalna działalność laboratoriów jest niezwykle ważna.

Dziś akredytowane laboratorium ma niewątpliwie pełne ręce roboty. Istnieje wiele podmiotów, które wymagają kontroli, są narażone na występowanie stref zakażeń, a jednocześnie potrzebują wsparcia specjalistów. Dzięki temu, że badanie pola magnetycznego zostanie wykonane zgodne z przyjętymi normami. Dzięki wykonanym badaniom bezsprzecznie przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność bez żadnych przerw.